ΑΠ 299/2020, εμπράγματη διαφορά

Δέχεται ότι ορθώς το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο αναγνώρισε πως η δουλεία διόδου εις βάρος του ακινήτου του εντολέως μας και υπέρ του ακινήτου του αντιδίκου έχει αποσβεσθεί λόγω επιγενόμενης επάρκειας του τελευταίου ακινήτου, καθώς αυτό διαθέτει πλέον δύο (2) διόδους προς δημοτικές οδούς, οι οποίες (δίοδοι) εξυπηρετούν επαρκώς την χρήση του. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης του αντιδίκου.