ΕιρΚορ 1141/2017, προσβολή της προσωπικότητας

Δέχεται ότι οι εναγόμενοι-αντίδικοι τέλεσαν κατά συναυτουργία το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης σε βάρος της ενάγουσας-εντολέως μας. Τους υποχρεώνει να της καταβάλουν το ποσόν των 2.000 € ο καθένας ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που της προκάλεσαν.