ΕιρΚορ 19/2022, προστασία της προσωπικότητας – προσωπικά δεδομένα

Δέχεται ότι ο εναγόμενος-αντίδικός μας προσέβαλε την τιμή και την υπόληψη και παραβίασε τα προσωπικά δεδομένα των εναγόντων-εντολέων μας, γιατί, ως διαχειριστής της πολυκατοικίας όπου κατοικούν και υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων τους, ανήρτησε στον πίνακα ανακοινώσεων τις ληξιπρόθεσμες οφειλές κοινοχρήστων τους με τρόπο που δείχνει ότι αποσκοπούσε να τους εκθέσει δημόσια. Τον υποχρεώνει να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα το ποσό των 300,00 € ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που του προκάλεσε.