ΕιρΚορ 765/2018, αυτοκινητική διαφορά

Κρίνει τον 1ο εναγόμενο-αντίδικό μας αποκλειστικά υπαίτιο ως προς την πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος. Επιδικάζει στην ενάγουσα-εντολέα μας το ποσόν των 1.527 € ως αποζημίωση για τις φθορές που προκλήθηκαν στο όχημά της και το ποσόν των 300 € ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική της βλάβη.