Επίσημες μεταφράσεις

Δικηγόροι του γραφείου μας με γνώση ξένων γλωσσών και πολυετή εμπειρία επί του αντικειμένου παρέχουν υπηρεσίες μετάφρασης στην ελληνική γλώσσα εγγράφων, ιδίως τίτλων σπουδών, τα οποία έχουν συνταχθεί στην αγγλική, την γαλλική και την γερμανική γλώσσα και αντιστρόφως. Οι μεταφράσεις αυτές έχουν πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι των ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 36 του νόμου 4194/2013 («Κώδικας περί Δικηγόρων»).