ΜονΔιοικΠρωτΚορ 16/2021, πρόσκρουση οχήματος σε τμήματα βράχων

Πρόκληση υλικών ζημιών σε όχημα συνεπεία πτώσεως τμημάτων βράχων σε επαρχιακή οδό. Κρίνει ότι οι υλικές ζημίες που υπέστη το αυτοκίνητο του ενάγοντος-εντολέως μας οφείλονται σε παράνομη και υπαίτια παράλειψη των οργάνων της Περιφέρειας Πελοποννήσου να προβούν σε όλες τις αναγκαίες υλικές ενέργειες τοποθέτησης προστατευτικών πλεγμάτων στην πλαγιά του βουνού και καθαρισμού του οδοστρώματος από τα τμήματα βράχων.