ΜονΠρωτΑθ 426/2021, αυτοκινητική διαφορά

Θάνατος ηλικιωμένου πεζού από άγνωστο όχημα αγνώστου οδηγού. Κρίνει τον άγνωστο οδηγό και τον πεζό συνυπαίτιους για την πρόκληση του αυτοκινητικού ατυχήματος σε ποσοστά 70% και 30% αντιστοίχως. Αναγνωρίζει ότι η σύζυγος του θανόντος – εντολέας μας δικαιούται από το Επικουρικό Κεφάλαιο το ποσό των 40.000,00 € ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη την οποία υπέστη.