ΜονΠρωτΚορ 368/2018, εμπράγματη διαφορά

Αποβολή από την (οιονεί) νομή διανοία δικαιούχου πραγματικής δουλείας. Δέχεται, σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας, την έφεση της εντολέως μας κατά της αποφάσεως του πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου που δικαίωσε την ενάγουσα-αντίδικό μας. Κρίνει ότι η τελευταία δεν έχει εμπράγματο δικαίωμα πραγματικής δουλείας επί ακινήτου της κυριότητας της εντολέως μας, και, συγκεκριμένα, δικαίωμα χρήσης δύο δωματίων και μίας δεξαμενής πετρελαίου εντός αυτού, και ότι, συνεπώς, η εντολέας μας δεν υποχρεούται να αφαιρέσει τις οριοθετούσες το ακίνητό της σιδερένιες δοκούς με πλέγμα. Εξαφανίζει την πρωτοβάθμια απόφαση και απορρίπτει την αγωγή της αντιδίκου μας.