Ποινικές υποθέσεις

Αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική κάλυψη των εντολέων μας καθ’ όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, ιδίως, δε, την εκπροσώπησή τους ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών, των ανακριτικών Αρχών και των ποινικών Δικαστηρίων, την σύνταξη μηνύσεων, εγκλήσεων, αναφορών και απολογητικών υπομνημάτων. Διεκπεραιώνουμε υποθέσεις ολόκληρου του φάσματος του ποινικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνήθων αδικημάτων, τα οποία αφορούν:

 • Προσβολές της σωματικής ακεραιότητας και της υγείας (λ.χ. από τροχαία ατυχήματα)

 • Προσβολές της ζωής

 • Προσβολές της ιδιοκτησίας και της περιουσίας

 • Προσβολές της τιμής

 • Προσβολές της ελευθερίας

 • Πράξεις κατά της γνησιότητας και του αληθούς περιεχομένου εγγράφου

 • Παραβάσεις καθηκόντων δημοσίων υπαλλήλων κατά την υπηρεσία

 • Παραβιάσεις απορρήτων

 • Παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

 • Μη καταβολή εισφορών σε ασφαλιστικούς φορείς και φόρων στο Ελληνικό Δημόσιο (τέως Ι.Κ.Α., Ε.Τ.Α.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Δ.Ο.Υ. κλπ.)

 • Έκδοση ακάλυπτων επιταγών

 • Πολεοδομικές παραβάσεις