ΠολΠρωτΚορ 1/2018, προσβολή της προσωπικότητας

Δέχεται ότι οι εναγόμενοι-αντίδικοι προσέβαλαν παράνομα και υπαίτια την προσωπικότητα του ενάγοντος-εντολέως μας με εξυβριστικές φράσεις και απειλές. Τους υποχρεώνει να του καταβάλουν το ποσόν των 3.000 € ο καθένας ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική του βλάβη και να μην τον πλησιάζουν σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) μέτρων.