ΜονΠρωτΚορ 105/2019, πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού-παραλίας

Μεταρρυθμίζει το πρωτόκολλο καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης αιγιαλού-παραλίας του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Κορινθίας, βάσει του οποίου είχε καθορισθεί αποζημίωση ποσού 9,983,89 € εις βάρος του εντολέως μας και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Μειώνει την οφειλόμενη αποζημίωση κατά ποσοστό 75%.