ΣυμβΠλημΚορ 230/2023, κατάχρηση ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη

Ο εντολέας μας κατηγορήθηκε για την αξιόποινη πράξη της κατάχρησης προσώπου ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, και συγκεκριμένα ότι θώπευσε το στήθος και τα γεννητικά όργανα της μηνύτριας ενώ εκείνη είχε υποστεί λιποθυμικό επεισόδιο. Το Δικαστήριο δέχεται ότι, από την εκτίμηση του συνόλου των συγκεντρωθέντων αποδεικτικών στοιχείων, και ιδίως της ιατροδικαστικής έκθεσης, της εξέτασης δείγματος DNA και του βιντεοληπτικού υλικού, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του εντολέα μας και αποφαίνεται να μην γίνει κατηγορία εναντίον του.

Αριθμός 230/2023

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Αναστασία Ξηρογιάννη, Πρόεδρο Πλημμελειοδικών, Ευτυχία Καραπάνου, Πλημμελειοδίκη, και Ιωάννα Μαργαρίτα Πέλκα, Πλημμελειοδίκη-Εισηγήτρια, με την παρουσία του Γραμματέα Γεώργιου Ζορμπά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ μυστικά στο γραφείο της Προέδρου, την 19η-10-2023, προκειμένου ν’ αποφανθεί για ποινική υπόθεση για την οποία έχει υποβληθεί στο Συμβούλιο με αριθμό …/2023 πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, Απόστολου Δεληγιάννη, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

 

ΠΡΟΤΑΣΗ

Εισάγω υπό την κρίση του Συμβουλίου Σας, σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 30 παρ. 1, 4, 138 παρ. 2 και 308 παρ. 1 του Κ. Ποιν. Δ., την συνημμένη ανακριτική δικογραφία υπό Α.Β.Μ.: …/216 κατά του Μ… Χ… του Β… και της Β…, κατοίκου Κορίνθου, οδός Α… αριθ. …, ο οποίος κατηγορείται για την αξιόποινη πράξη της καταχρήσεως προσώπου ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη [άρ. 1, 14, 16, 17, 18, 26 εδ. α’, 27 παρ. 1, 51, 52, 79, 83, 338 παρ. 1 ΠΚ], και Σας εκθέτω τα ακόλουθα: η σχετική μηνυτήρια αναφορά μάς υποβλήθηκε από το Τ.Α. Κορίνθου (βλ. την υποβλητική αναφορά υπ’ αριθ. πρωτ. … από …) με βάση την από … μαρτυρική κατάθεση της Ά… Φ… του Γ… . Επ’ αυτής παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση με την από … παραγγελία μας. Η κύρια ανάκριση περατώθηκε νομίμως με την λήψη της απολογίας του κατηγορουμένου. Μετά το πέρας της απολογίας του κατηγορουμένου εκδόθηκε η Διάταξη υπ’ αριθ. …/2022 του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου, με την οποία επιβλήθηκε σε αυτόν ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως της εξόδου αυτού από την Χώρα.

Περαιτέρω, λεκτέα είναι τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με το άρ. 338 παρ. 1 ΠΚ: «Όποιος, με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας άλλου ή της από οποιαδήποτε αιτία ανικανότητάς του να αντισταθεί, ενεργεί με αυτόν γενετήσια πράξη, τιμωρείται με κάθειρξη». Στοιχεία της ειδικής υποστάσεως του αδικήματος της καταχρήσεως ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη είναι τα ακόλουθα: α) σωματική ή διανοητική αναπηρία ή ανικανότητα του θύματος. Πρόσωπο ανίκανο προς αντίσταση είναι εκείνο το οποίο –από αίτια είτε ψυχικά είτε σωματικά– στερείται βουλήσεως ή αδυνατεί να εκδηλώσει ελεύθερα την υπάρχουσα βούλησή του ή, τέλος, αδυνατεί να πραγματώσει την άλλως εκδηλούμενη βούλησή του για αντίσταση (ΑΠ 1586/2011 ΤΝΠ ΔΣΑ). Διανοητική αναπηρία συνιστά κάθε μορφής διανοητική ατέλεια ή ολιγοφρένεια, η οποία εμποδίζει το θύμα να αντιληφθεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της εναντίον του πράξεως με τα μέτρα σκέψεως του φυσιολογικού ανθρώπου. Η εν λόγω διανοητική αναπηρία δεν είναι αναγκαίο να είναι διαρκής και πλήρης, αρκεί να υφίσταται σε τέτοιον βαθμό, ώστε το θύμα να μην έχει την ικανότητα να διακρίνει την σπουδαιότητα της γενετήσιας προσβολής, προκειμένου να προβάλει την δέουσα αντίσταση (βλ. Μιχαήλ Μαργαρίτη/Άντας Μαργαρίτη: «Ποινικός Κώδικας-Ερμηνεία-Εφαρμογή», 4η Έκδ., 2020, αρ. 338, αριθ. 2, σ. 983 επ.). Τέτοια κατάσταση μπορεί να συνιστά και μία αδυναμία παροδικού χαρακτήρα, όπως ζάλη, μέθη, σωματική εξάντληση κ.λ.π. (ΑΠ 19/2014 ΤΝΠ ΔΣΑ). β) Διενέργεια με το ανωτέρω πρόσωπο γενετήσιας πράξεως με κατάχρηση της ως άνω καταστάσεώς του. Ο όρος γενετήσια πράξη περιλαμβάνει την συνουσία αλλά και κάθε άλλη πράξη της αυτής βαρύτητας σε ό,τι αφορά στην προσβολή του εννόμου αγαθού της γενετήσιας ελευθερίας, όπως η παρά φύσιν ασέλγεια, ο ετεροαυνανισμός, οι ψαύσεις και οι θωπείες των γεννητικών οργάνων ή άλλων απόκρυφων μερών του ανθρωπίνου σώματος κ.λ.π. (ΑΠ 291/2015 ΤΝΠ ΔΣΑ). Κατάχρηση υπάρχει όταν ο δράστης εκμεταλλεύεται την τοιαύτη κατάσταση του θύματος, η οποία –κατά τις περιστάσεις– καθιστά δυνατή ή διευκολύνει την τέλεση της πράξεώς του, ήτοι εκμεταλλεύεται την προσφερόμενη σε αυτόν ευκαιρία, η οποία του επιτρέπει να δράσει κατά επιλήψιμο τρόπο (ΑΠ 1174/2010 ΤΝΠ ΔΣΑ). γ) Για την πλήρωση της υποκειμενικής υποστάσεως του εν λόγω αδικήματος απαιτείται συνδρομή δόλου στο πρόσωπο του δράστη, εξαρκούντος και του ενδεχομένου δόλου (ΑΠ 1174/2010 ΤΝΠ ΔΣΑ).

Στην προκειμένη περίπτωση, αποδίδεται στον ως άνω κατηγορούμενο η τέλεση της κατωτέρω αξιόποινης πράξεως: ότι στην …, την …, ενεργώντας εκ προθέσεως, με κατάχρηση της διανοητικής ή σωματικής αναπηρίας άλλου προσώπου ή της από οποιανδήποτε άλλη αιτία ανικανότητός του να αντισταθεί, τέλεσε γενετήσια πράξη με το πρόσωπο αυτό και ειδικότερα: στον ανωτέρω τόπο και χρόνο, εντός του ξενοδοχείου …, το οποίο ευρίσκεται επί της οδού … αριθ. … και στο οποίο ο κατηγορούμενος εργαζόταν ως υπάλληλος, περί ώρα …, […] ενώ η εγκαλούσα, Ά… Φ… του Γ…, ευρίσκετο σε κατάσταση ανικανότητας προς αντίσταση λόγω λιποθυμικού επεισοδίου το οποίο είχε υποστεί στον χώρο […] του ως άνω ξενοδοχείου και με το πρόσχημα της παροχής βοήθειας προς αυτήν, διενήργησε με αυτήν γενετήσια πράξη, ήτοι της σήκωσε την μπλούζα και την θώπευσε με τα χέρια του στο στήθος και στα γεννητικά της όργανα, μέσα από το εσώρουχό της, προς ικανοποίηση της γενετήσιας ορμής και επιθυμίας του (βλ. την από … ανωμοτί εξέταση της Ά… Φ… ενώπιον του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου).

Εν προκειμένω, από την εξέταση του συνόλου του αποδεικτικού υλικού, το οποίο συγκεντρώθηκε κατά την ανακριτική διαδικασία και κατά την διεξαχθείσα αστυνομική προανάκριση (έγγραφα, μαρτυρικές καταθέσεις, απολογία του κατηγορουμένου), προέκυψαν τα ακόλουθα: η ως άνω εγκαλούσα, Ά… Φ…, ασχολείται επαγγελματικά με […] και κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα διαμένει στην […], όπου και εργάζεται ως […]. Στην … βρέθηκε κατά το θέρος του έτους … προκειμένου να συμμετάσχει σε […]. Κατά το χρονικό διάστημα από … έως και …, η ως άνω εγκαλούσα και ο […] διέμεναν στο ξενοδοχείο …, επί της οδού … αριθ. … . Η εγκαλούσα, ήδη από την ηλικία των … ετών, αντιμετώπιζε προβλήματα με την έμμηνο ρήση της, καθ’ όσον, για χρονικό διάστημα περίπου 10 ημερών προ της ενάρξεώς της, εμφάνιζε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και πονοκεφάλους, που μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε λιποθυμικά επεισόδια. Την … η εγκαλούσα ευρίσκετο στην 10η ημέρα προτού αδιαθετήσει. Καθ’ όλην την διάρκεια εκείνης της ημέρας απουσίαζε από το ξενοδοχείο, λόγω […]. Επέστρεψε στο ξενοδοχείο περί ώρα […]. Στην […] ευρίσκετο ο κατηγορούμενος, Μ… Χ…, ο οποίος εργαζόταν ως υπάλληλος στο ανωτέρω ξενοδοχείο και εκείνη την ώρα εκτελούσε […]. Η εγκαλούσα ανέβηκε στο δωμάτιό της προκειμένου να κοιμηθεί. Όμως, περί ώρα … ξύπνησε νιώθοντας πόνους και έλαβε ένα αναλγητικό χάπι, το οποίο όμως δεν έδρασε αποτελεσματικά. Η εγκαλούσα κατέβηκε […] προκειμένου να αναζητήσει βοήθεια και να ζητήσει να της φτιάξουν και ένα τσάι, καθ’ όσον το εν λόγω ρόφημα την βοηθούσε συνήθως να αντιμετωπίσει τους πόνους που ένιωθε. Όταν κατέβηκε από το δωμάτιο, φορούσε μία κοντομάνικη μακριά μπλούζα και ένα σορτσάκι πυζάμας. Όση ώρα ο κατηγορούμενος παρασκεύαζε το τσάι, η εγκαλούσα άρχισε να νιώθει τάση προς λιποθυμία. Μόλις κάθισε στον […], –κατά τους ισχυρισμούς της– έχασε τις αισθήσεις της. Κατόπιν, όπως ισχυρίζεται, ζήτησε από τον κατηγορούμενο να της φέρει λίγο οινόπνευμα, προκειμένου να το «μυρίσει», ώστε από την εισπνοή της έντονης οσμής να βοηθηθεί να συνέλθει. Ακολούθως, στην από … ανωμοτί εξέτασή της ενώπιον του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου, η Ά… Φ… αναφέρει τα κάτωθι: «(…) Αυτός τότε πήγε και έφερε ένα αντισηπτικό και ξαναήρθε στον … . Τότε με ρώτησε αν θέλω να με τρίψει με αυτό. Εγώ αρνήθηκα και του είπα ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, θέλω μόνο να το εισπνεύσω. Μετά εκείνος ξεκίνησε να μου τρίβει τα χέρια κι εγώ του είπα ότι δεν χρειάζεται να με τρίβει, καθώς εκείνη την στιγμή άρχισα να αισθάνομαι αρκετά άβολα, αρκετά άσχημα. Ήμουν ήδη σε αδύναμη κατάσταση, είχα ταραχτεί από την συμπεριφορά του κατηγορουμένου και έχασα ξανά τις αισθήσεις μου. Όταν ξύπνησα, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, είχε το χέρι του μέσα από το εσώρουχό μου και με έτριβε στα γεννητικά μου όργανα. Τα δάχτυλά του ήταν στην είσοδο του αιδίου μου και ο τρόπος που με χάιδευε ήταν σεξουαλικός, αρκετά δυνατός και αρκετά έντονος. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, αυτός ταράχτηκε πολύ (…) και άρχισε να αλλάζει την κίνησή του, να την κάνει πιο ήπια. Όταν εγώ τον είδα να έχει το χέρι του μέσα στο εσώρουχό μου, λόγω της αδυναμίας από το λιποθυμικό επεισόδιο, δεν είχα δυνάμεις και το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να του πω να με αφήσει ήσυχη (…). Αυτός τότε συνέχισε να είναι πιο έντονος στην κίνησή του, μου έβαλε περισσότερη ένταση στο άγγιγμά του προς την είσοδο του αιδίου μου. Εγώ είχα αποκτήσει λίγες δυνάμεις παραπάνω και τον έσπρωξα να φύγει από πάνω μου. Τότε αυτός ταράχτηκε και άρχισε να μου μιλάει, προσπαθώντας να με καλοπιάσει, για να θολώσει αυτό που είχε συμβεί (…)». Ο κατηγορούμενος, στην από … απολογία του ενώπιον του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου, ισχυρίζεται ότι η Ά… Φ…, όταν ξάπλωσε στον […], δεν απώλεσε τις αισθήσεις της. Ότι του ζήτησε να της φέρει οινόπνευμα για εντριβές. Ότι ο ίδιος έφερε από […] καθαρό οινόπνευμα και άρχισε να της κάνει εντριβές στην κοιλιά, στα πόδια και στα χέρια, όχι όμως στα γεννητικά όργανα, στο στήθος ή σε άλλα απόκρυφα σημεία του σώματός της. Ότι η ίδια μιλούσε κανονικά χωρίς να έχει σπασμούς ή σιελλόροια. Ότι οι δυο τους ευρίσκοντο στην […] και ότι έξωθεν αυτής διέρχεται δημόσια οδός (η οδός …). Θα ήταν, συνεπώς, ορατή από την δημόσια οδό η οποιαδήποτε άσεμνη συμπεριφορά του κατηγορουμένου απέναντι στην εγκαλούσα. Ότι η εγκαλούσα, στην συνέχεια, σηκώθηκε από […], πήρε τον δίσκο με το ρόφημά της και ανέβηκε στο δωμάτιό της, χωρίς να δεχθεί την προσφερόμενη υπό του κατηγορουμένου βοήθεια. Περαιτέρω, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: … από … ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξετάσεως, δεν παρατηρήθηκαν κακώσεις στην επιφάνεια του σώματος της εγκαλούσης. Προσέτι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. … από … έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης του Τμήματος Αναλύσεως Βιολογικών Υλικών της Δ.Ε.Ε.: «(…) 1. Η ανάλυση DNA του Δείγματος 1 (ενν: το εσώρουχο που φορούσε η Ά… Φ… κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξεως) απέδωσε γενετικό τύπο STR, ο οποίος ταυτίζεται με τον γενετικό τύπο της Φ… Ά… (…) 2. Από την εξέταση του ανωτέρω δείγματος δεν προσδιορίστηκε γενετικός τύπος άρρενος ατόμου, συνεπώς δεν τίθεται θέμα διενέργειας συγκριτικών εξετάσεων με τον προσδιορισθέντα γενετικό τύπο STR του Χ… Μ… (…).» Ήτοι, τα πειστήρια των εργαστηριακών αναλύσεων δεν καταδεικνύουν έντονη επαφή του κατηγορουμένου με τα απόκρυφα σημεία της εγκαλούσης. Προσέτι, το μαγνητοσκοπημένο υλικό εκ των καμερών του ξενοδοχείου, το οποίο επισυνάπτεται στην υπό κρίση δικογραφία, δεν είναι ενισχυτικό του ότι υπήρξε η οποιαδήποτε επιλήψιμη συμπεριφορά του κατηγορουμένου απέναντι στην εγκαλούσα. Περαιτέρω, οι συνάδελφοι του κατηγορουμένου, οι οποίοι εργάζονταν στο ως άνω ξενοδοχείο, προκύπτει ότι δεν τον θεωρούσαν ικανό για τέλεση τοιαύτης αξιόποινης πράξεως, ούτε και είχε δώσει ποτέ στο παρελθόν δείγματα τοιαύτης συμπεριφοράς (βλ. την μαρτυρική κατάθεση από … της A… M… ενώπιον του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου).

Από την εκτίμηση του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά την ανακριτική διαδικασία και κατά την προηγηθείσα προκαταρκτική εξέταση (και με την επισήμανση κατ’ ιδίαν αποδεικτικών μέσων στα ανωτέρω αναπτυχθέντα), δεν προκύπτουν –κατά την κρίση μας– επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για την αξιόποινη πράξη της καταχρήσεως προσώπου ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη [άρ. 1, 14, 16, 17, 18, 26 εδ. α’, 27 παρ. 1, 51, 52, 79, 83, 338 παρ. 1 ΠΚ], η οποία φέρεται τελεσθείσα στην …, την … . Κατά συνέπεια, το Συμβούλιό Σας, σύμφωνα με τα άρ. 310 παρ. 1 περ. α’, 311 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ, θα πρέπει να αποφανθεί να μην γίνει κατηγορία κατά αυτού, λόγω μη επαρκών ενδείξεων πληρώσεως των στοιχείων της νομοτυπικής μορφής του άρ. 338 παρ. 1 ΠΚ.

Περαιτέρω, το Συμβούλιό Σας θα πρέπει να αποφανθεί, σύμφωνα με το άρ. 315 παρ. 1 ΚΠΔ, περί την διατήρηση ή μη της ισχύος της υπ’ αριθ. …/2022 Διατάξεως του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου, με την οποία επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως εξόδου αυτού από την Χώρα. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναπτυχθέντα, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για την αξιόποινη πράξη η οποία του αποδίδεται. Συνεπώς, το Συμβούλιό Σας θα πρέπει να αποφανθεί υπέρ της καταργήσεως της ισχύος της υπ’ αριθ. …/2022 Διατάξεως του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ

Α) ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ κατά του Μ… Χ… του Β… και της Β…, κατοίκου Κορίνθου, οδός Α… αριθ. …, για την αξιόποινη πράξη της καταχρήσεως προσώπου ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη [άρ. 1, 14, 16, 17, 18, 20 εδ. α’, 27 παρ. 1, 51, 52, 79, 83, 338 παρ. 1 ΠΚ], η οποία φέρεται τελεσθείσα στην …, την … .

Β) ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΙΣΧΥΣ της υπ’ αριθ. …/2022 Διατάξεως του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου, με την οποία επιβλήθηκε στον Μ… Χ… του Β… και της Β…, κάτοικο Κορίνθου, οδός Α… αριθ. …, ο περιοριστικός όρος της απαγορεύσεως εξόδου αυτού από την Χώρα.

Κόρινθος …

Ο Εισαγγελέας

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Κατόπιν υποβολής της από … με αριθ. πρωτ. … μηνυτήριας αναφοράς του Τ.Α. Κορίνθου, η οποία έλαβε υπόψη την από … μαρτυρική κατάθεση της Ά… Φ… του Γ…, ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά του Μ… Χ… του Β… και της Β…, κατοίκου Κορίνθου, επί της οδού Α… αριθ. …, για την αξιόποινη πράξη της κατάχρησης προσώπου ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη (άρθρα 1, 14, 16, 17, 18, 26 εδ. α’, 27 παρ. 1, 51, 52, 79, 83, 338 παρ. 1 ΠΚ, ως ισχύουν), που φέρεται τελεσθείσα στις … στην …, και συγκεκριμένα εντός του ξενοδοχείου με την επωνυμία …, το οποίο βρίσκεται επί της οδού … αριθ. …, εις βάρος της ανωτέρω μάρτυρα. Για την υπόθεση αυτή παραγγέλθηκε κύρια ανάκριση με την από … παραγγελία του Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, η οποία εν συνεχεία περατώθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 270 παρ. 1 εδ. α’ και 308 παρ. 4 ΚΠΔ, με τη λήψη της απολογίας του κατηγορούμενου και τη γνωστοποίηση του πέρατος της ανάκρισης στον αντίκλητο δικηγόρο του Ιωάννη Κονομόδη (Α.Μ./Δ.Σ.Κορίνθου: 609). Του επιβλήθηκε, δε, ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

Ήδη, η προκείμενη υπόθεση εισάγεται παραδεκτώς, αρμοδίως και νομίμως ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου κατόπιν της ανωτέρω εισαγγελικής πρότασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 30 παρ. 1, 4, 138 παρ. 2 και 308 παρ. 1 ΚΠΔ, προκειμένου να αποφανθεί για το ουσιαστικό πέρας της κύριας ανάκρισης, δεδομένου ότι ο ως άνω κατηγορούμενος και η ως άνω παριστάμενη προς υποστήριξη της κατηγορίας κλήθηκαν, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 138 παρ. 1 εδ. γ’ και 308 παρ. 2 εδ. β΄ ΚΠΔ, να λάβουν γνώση της εισαγγελικής πρότασης (βλ. την από … υπηρεσιακή βεβαίωση της Ειρήνης Παπαδοπούλου, Γραμματέα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου, προς τον αντίκλητο δικηγόρο του κατηγορουμένου Ιωάννη Κονομόδη και τον αντίκλητο δικηγόρο της παριστάμενης προς υποστήριξη της κατηγορίας Α… Β…), εκ των οποίων μόνο ο κατηγορούμενος υπέβαλε, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος ακρόασής του, ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου το με αριθ. πρωτ. … υπόμνημά του.

Από το σύνολο του αποδεικτικού υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της διενεργηθείσας αυτεπάγγελτης προανάκρισης και της κύριας ανάκρισης, και συγκεκριμένα από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων και την ανωμοτί κατάθεση της παριστάμενης προς υποστήριξη της κατηγορίας, απ’ όλα τα επισυναπτόμενα στη δικογραφία έγγραφα –μεταξύ των οποίων και η από … με αριθ. πρωτ. … ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης και η από … με αριθ. πρωτ. … έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Δ.Ε.Ε., σε συνδυασμό και με την απολογία του κατηγορουμένου, το από … κατατεθέν απολογητικό υπόμνημά του και το με αριθ. πρωτ. … υπόμνημά του, αξιολογούμενα κατά την αρχή της ηθικής απόδειξης (άρθρο 177 παρ. 1 ΚΠΔ), προέκυψαν τα πραγματικά περιστατικά που εκτίθενται αναλυτικά και αιτιολογημένα στην εισαγγελική πρόταση, στις ορθές και νόμιμες σκέψεις της οποίας και το παρόν Συμβούλιο εξ ολοκλήρου αναφέρεται προς αποφυγή άσκοπων επαναλήψεων (βλ. σχετ. ΟλΑΠ 1227/1979 ΠΧρ Λ’. 253, ΑΠ 222/1996 ΠΧρ ΜΣΤ΄.1625, ΑΠ 1950/2003 (σε συμβ.) ΠοινΛογ 2003.2141). Βάσει αυτών, κατά την κρίση του παρόντος Συμβουλίου, δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής περί του ότι ο ως άνω κατηγορούμενος τέλεσε την αποδιδόμενη σ’ αυτόν αξιόποινη πράξη της κατάχρησης προσώπου ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη εις βάρος της Ά… Φ… του Γ…, (άρθρα 1, 14, 17, 18, 26 εδ. α’, 27 παρ. 1, 51, 52 79, 83 και 338 παρ. 1 ΠΚ). Και τούτο διότι τα κάτωθι αναφερόμενα πειστήρια δεν καταδεικνύουν έντονη επαφή του κατηγορούμενου με τα απόκρυφα σημεία της παριστάμενης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Ειδικότερα, αφενός σύμφωνα με την προρρηθείσα ιατροδικαστική έκθεση κλινικής εξέτασης δεν παρατηρήθηκαν κακώσεις στην επιφάνεια του σώματος της φερόμενης ως παθούσας – υποστηρίζουσας την κατηγορία, αφετέρου δε, με βάση και την από … έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης της Δ.Ε.Ε. του δείγματος DNA του εσωρούχου που η τελευταία φορούσε την ήμερα που συνέβη η αποδιδόμενη στον κατηγορούμενο αξιόποινη πράξη, αυτό δεν απέδωσε γενετικό τύπο STR που να ταυτίζεται με το γενετικό υλικό αυτής. Ήτοι, από την εξέταση του ανωτέρω δείγματος δεν προσδιορίστηκε γενετικός τύπος άρρενος ατόμου, με αποτέλεσμα να μην τίθεται θέμα διενέργειας συγκριτικών εξετάσεων με τον προσδιορισθέντα γενετικό τύπο STR του κατηγορούμενου. Εξάλλου, και το μαγνητοσκοπημένο υλικό εκ των καμερών δεν είναι ενισχυτικό ότι υπήρξε οποιαδήποτε επιλήψιμη συμπεριφορά του κατηγορούμενου εις βάρος της φερόμενης ως παθούσας. Συνεπώς, κατά την κρίση του Συμβουλίου τούτου, δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του κατηγορούμενου λόγω μη επαρκών ενδείξεων πλήρωσης των στοιχείων της νομοτυπικής μορφής του άρθρου 338 παρ. 1 ΠΚ. Προσέτι, κατά την κρίση του παρόντος Συμβουλίου πρέπει να διαταχθεί η κατάργηση της ισχύος της επιβολής του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από την Χώρα, που επιβλήθηκε εις βάρος του ανωτέρω κατηγορούμενου δυνάμει της με αριθ. …/2022 διάταξης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου, εφόσον δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής αυτού για την πράξη για την οποία κατηγορείται. Τέλος, η εγκαλούσα πρέπει να απαλλαγεί από τα δικαστικά έξοδα, αφού δεν προέκυψε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 580 παρ. 1 ΚΠΔ για την επιβολή των δικαστικών εξόδων σε βάρος της.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ να μην γίνει κατηγορία κατά του Μ… Χ… του Β… και της Β…, κατοίκου Κορίνθου, επί της οδού Α… αριθ. …, για την αξιόποινη πράξη της κατάχρησης προσώπου ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη (άρθρα 1, 14, 16, 17, 18, 26 εδ. α’, 27 παρ. 1, 51, 52, 79, 83 και 338 παρ. 1 Π.Κ.), η οποία φέρεται τελεσθείσα στην …, την … .

ΚΑΤΑΡΓΕΙ την ισχύ της υπ’ αριθ. …/2022 διάταξης του Ανακριτή Πλημμελειοδικών Κορίνθου, δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο Μ… Χ… του Β… και της Β…, κάτοικο Κορίνθου, επί της οδού Α… αριθ. …, ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ την εγκαλούσα από τα δικαστικά έξοδα.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Κόρινθο, την 19/10/2023, και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο, την 19/10/2023, με την παρουσία του Γραμματέα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ