Το Γραφείο μας

Το Δικηγορικό Γραφείο Κονομόδη και Συνεργατών, με έδρα την Κόρινθο, παρέχει νομικές υπηρεσίες αδιαλείπτως, υπό διάφορες συνθέσεις, από το έτος 1979, έχοντας αναλάβει και διεκπεραιώσει έως σήμερα χιλιάδες υποθέσεις ιδιωτικού, ποινικού και διοικητικού δικαίου. Ιδρύθηκε από τον Δημήτριο Κονομόδη, ο οποίος και ανέλαβε την λειτουργία του γραφείου κατά τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του. Σταδιακά προστέθηκαν στο δυναμικό του γραφείου νέα πρόσωπα, με αποτέλεσμα σήμερα να συγκροτείται επιπλέον από αυτοτελείς συνεργάτες, τους δικηγόρους Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, Ιωάννη Κονομόδη και Βασιλική Κονομόδη.

Ο Δημήτριος Κονομόδης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 1977 και ασκεί την δικηγορία από το 1979, έχοντας διατελέσει πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου επί τρεις (3) συναπτές θητείες, από το 2002 έως το 2011, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόεδρος του Ιδιωτικού Ταμείου (Λογαριασμού) Ενίσχυσης των Δικηγόρων Επαρχιών Ελλάδος (Λ.Ε.Δ.Ε.). Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 1990, ασκεί το δικηγορικό λειτούργημα από το 1992. Ο Ιωάννης Κονομόδης περάτωσε τις σπουδές του στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2015 και ασκεί την δικηγορία από το 2017, ενώ το έτος 2020 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο από την ίδια Σχολή στο Φορολογικό Δίκαιο. Η Βασιλική Κονομόδη, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το έτος 2016 με βαθμό πτυχίου 8,04, είναι δικηγόρος από το 2018.

Το δικηγορικό γραφείο μας βρίσκεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο της Έλενας Κονομόδη και Συνεργατών (ιστότοπος: elenakonomodi.gr), το οποίο εξειδικεύεται στα αντικείμενα του τραπεζικού, εταιρικού, οικονομικού-χρηματοοικονομικού και φορολογικού δικαίου. Η Έλενα, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το έτος 2008 και δικηγορεί από το 2010. Κατέχει δύο (2) μεταπτυχιακούς τίτλους, έναν στο Ευρωπαϊκό και Διοικητικό Δίκαιο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μπορντώ (2010), και έναν στο  Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό  Δίκαιο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο  Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2014).

Βασική αρχή μας είναι η συνδυαστική προαγωγή των συμφερόντων των εντολέων μας, με τους οποίους μας συνδέει πάντοτε σχέση αλληλοσεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, και της δικαιοσύνης, την οποία υπηρετούμε με συνέπεια, ευσυνειδησία και αφοσίωση.