ΤριμΔιοικΕφΠειρ 1721/2018, αναγκαστική κατάσχεση ακίνητης περιουσίας

Δικάζοντας στον δεύτερο (2ο) βαθμό δικαιοδοσίας, ακυρώνει την αναγκαστική κατάσχεση που είχε επιβάλει το Δημόσιο στην κατοικία του εντολέως μας εξαιτίας οφειλών του κυρίως από φόρο κληρονομίας, κρίνοντας αυτήν αντίθετη προς την συνταγματική αρχή της αναλογικότητος.