ΤριμΕφΠλημΝαυ 105/2018, ανθρωποκτονία εξ αμελείας

Κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο-αντίδικο για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια του τέκνου των πολιτικώς εναγόντων-εντολέων μας, προκληθείσης από αυτοκινητικό δυστύχημα. Τον καταδικάζει σε ποινή φυλάκισης δύο (2) ετών με τριετή αναστολή. Υποχρεώνει τον καταδικασθέντα να καταβάλει σε έκαστο εκ των πολιτικώς εναγόντων το συμβολικό ποσόν των τριάντα ευρώ (30 €) ως χρηματική ικανοποίηση για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν από το εν λόγω αδίκημα.