ΤριμΕφΠλημΝαυ 853/2016, πλαστογραφία κλπ.

Κηρύσσει ενόχους τους κατηγορουμένους-αντιδίκους, τον 1ο για το έγκλημα της πλαστογραφίας και τους 2ο και 3ο για τα εγκλήματα της χρήσεως νοθευμένου εγγράφου από κοινού και της απόπειρας απάτης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού. Καταδικάζει τον 1ο κατηγορούμενο σε φυλάκιση δεκαπέντε (15) μηνών και τους 2ο και 3ο κατηγορουμένους σε φυλάκιση δεκαοκτώ (18) μηνών, τις οποίες μετατρέπει σε χρηματικές ποινές. Υποχρεώνει έκαστο εκ των καταδικασθέντων να καταβάλει στην παθούσα-πολιτικώς ενάγουσα-εντολέα μας το συμβολικό ποσόν των τριάντα ευρώ (30 €) ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από τα εν λόγω αδικήματα.