ΤριμΠλημΚορ 587/2017, απλή σωματική βλάβη

Δικάζοντας στον δεύτερο (2ο) βαθμό δικαιοδοσίας, κηρύσσει ενόχους τους κατηγορουμένους-αντιδίκους για το έγκλημα της σωματικής κάκωσης και βλάβης της υγείας της παθούσης-πολιτικώς εναγούσης-εντολέως μας. Καταδικάζει έκαστο εξ αυτών σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών με τριετή αναστολή. Υποχρεώνει τους καταδικασθέντες να καταβάλουν στην πολιτικώς ενάγουσα το συμβολικό ποσόν των τριάντα ευρώ (30 €) ως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από το εν λόγω αδίκημα.